RADNO ISKUSTVO


U maju 2022. godine izabran je u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Proizvodno - uslužni menadžment na Fakultetu za pirmenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, gde radi i danas. 

Aprila 2019. godine izabran je u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Proizvodno - uslužni menadžment na Fakultetu za pirmenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu. 

U oktobru 2016. godine imenovan je za prodekana za saradnju sa privredom na Fakultetu za pirmenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu. 

Od septembra 2015. godine bio je zaposlen kao docent na Fakultetu za pirmenjeni menadžment,
ekonomiju i finansije u Beogradu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu. 

Od oktobra 2014. godine Ugovorom o dopunskom radu zasnovao je radni odnos do 1/3 punog radnog vremena u zvanju asistenta na Fakultetu za pirmenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu. 

Od juna 2013. godine do juna 2015. godine bio je Gradonačelnik grada Pančeva. Za vreme trajanja mandata uspeo je da harmonizuje odnose među strankama različitih ideoloških opredeljenja koje su u gradu Pančevu bile u širokoj koaliciji a koje su na republičkom i pokrajinskom nivou bile suprotstavljene. Time je postignuta politička stabilnost što je bilo značajno za uspešno funkcionisanje grada Pančeva. U navedenom periodu dok je vršio funkciju Gradonačelnika grada Pančeva, kao svoj najveći uspeh ističe da je gradu Pančevu u skladu sa zakonom „vratio“ 75 hektara gradskog građevinskog zemljišta koje je bilo uzurpirano na 20 godina na štetu grada Pančeva zaključenjem Ugovora u prethodnom periodu. Na tom području sa svojim Timom formirao je Severnu industrijsku zonu koja stanovništvu, gradu Pančevu i Republici Srbiji donosi značajne benefite jer su najznačajnije investicije na delu Severne pančevačke industrijske zone investicije nemačkih kompanija ZF Friedrichshafen i Brose u kojima je zaposleno više od 2000 ljudi. U naznačenom periodu grad Pančevo postao je dobidtnik „Certifikata o povoljnom poslovnom okruženju“ a Tim gradske administracije došao je na čelo NALED-ovog Foruma stručnjaka za lokalni ekonomski razvoj. Ostvario je i odličnu komunikaciju sa Delegacijom Evropske unije u Republici Srbiji sa kojom je grad Pančevo realizovao nekoliko značajnih projekata. 

Od avgusta 2012. godine bio je zaposlen u JKP „Zelenilo“ Pančevo na radnom mestu zamenik direktora sve do imenovanja na funkciju Gradonačelnika grada Pančeva. 

Od 2012. godine do imenovanja na funkciju Gradonačelnika grada Pančeva bio je i odbornik u Skupštini grada Pančeva. 

Od februara 2010. godine do februara 2012. godine bio je saradnik časopisa „Profit magazin“ u
Beogradu. 2009. godine bio je zaposlen kao savetnik za tržište u izdavačko-edukativnom centru „Taboo“ - „Mark-
planetak“ d.o.o. Pančevo koji se bavio marketinškim komunikacijama a čiji vlasnik je bio poznati mag marketinga Žozef Lončar. 

Od juna 1998. do juna 2007. godine bio je zaposlen u JKP „Vodovod i kanalizacija Pančevo“, a juna
2007. godine prešao je iz navedenog preduzeća na rad u Sekretarijat za inspekcijske poslove Opštinske uprave opštine Pančevo.
Od 1992. godine bavio se privatnim biznisom koji je obuhvatao različite delatnosti. 


Ima 30 godina radnog staža bez prekida i to od 19-te godine.